Skip Navigation

Alvotech leggur áherslu á sjálfbærni og samfélagslega ábyrgð og birtir upplýsingar fyrir árin 2020 og 2021

Business
29 August 2022
 • Alvotech birtir gögn um mælikvarða tengda árangri í umhverfismálum, félagslegum þáttum og stjórnarháttum (e. ESG) fyrir árin 2020 og 2021.
 • Starfsemin var kolefnishlutlaus árin 2020 og 2021 að teknu tilliti til fyrsta og annars stigs losunar.
 • Sérstakt vefsetur um sjálfbærni og samfélagslega ábyrgð er nú aðgengilegt á heimasíðu fyrirtækisins www.alvotech.com/corporate-sustainability
 • Róbert Wessman stofnandi Alvotech: „Við teljum að áhrif líftæknilyfjahliðstæða á samfélagið geti verið afar jákvæð á komandi árum þegar heilbrigðiskerfi heimsins þurfa að takast á við mikinn kostnað sem fylgir meðferð með líftæknilyfjum.“

Alvotech kynnti í dag að fyrirtækið hefði birt upplýsingar um mælikvarða á frammistöðu í umhverfismálum, félagslegum þáttum og stjórnarháttum (á ensku Environment, Social and Governance eða ESG) fyrir árin 2020 og 2021, til að auka gagnsæi fyrir alla hagaðila. Upplýsingar um þessa mælikvarða eru nú aðgengilegar á sérstöku vefsetri sem er hluti af heimasíðu fyrirtækisins, á slóðinni www.alvotech.com/corporate-sustainability.

Við teljum að áhrif líftæknilyfjahliðstæða á samfélagið geti verið afar jákvæð á komandi árum þar sem heilbrigðiskerfi heimsins þurfa að takast á við að draga úr kostnaði við meðferð með líftæknilyfjum. Auk þess gefur framleiðsla og útflutningur frá Íslandi Alvotech umtalsvert forskot alþjóðlega, þar sem við getum byggt á nýtingu endurnýjanlegra auðlinda og sterkri umgjörð á sviði sjálfbærni og samfélagsábyrgðar.

Róbert Wessman

Stofnandi og starfandi stjórnarformaður Alvotech

Líftæknihliðstæðulyf hafa sömu klínísku virkni og líftæknilyf, en bjóða sjúklingum og greiðendum lyfja ódýrari kost fyrir sömu meðferð. Líftæknilyfjahliðstæður geta því aukið aðgengi að meðferðarúrræðum sem geta bætt lífsgæði sjúklinga og stuðlað að aukinni sjálfbærni í rekstri heilbrigðiskerfa.

Höfuðstöðvar Alvotech, sérhæft nýsköpunarsetur fyrirtækisins þar sem líftæknilyfjahliðstæður eru framleiddar og stór hluti aðstöðu til rannsókna- og þróunar eru í Reykjavík, þar sem öll raf- og varmaorka er af endurnýjanlegum uppruna.  Höfuðstöðvar fyrirtækisins á Sæmundargötu, eru vel búnar á öllum stigum í framleiðslu líftæknilyfjahliðstæða og verða með getu til að anna útflutningi til allra markaðssvæða erlendis.

Birting þessara gagna í dag er fyrsta skref okkar til að efna til góðs samtals við hagsmunaaðila og sýna með skýrum hætti ríka áherslu á sjálfbærni. Við teljum að markmiðssetning á þessu sviði muni gera okkur að betri samstarfsaðila og framleiðanda og styrkja reksturinn en frekar.

Mark Levick

Forstjóri Alvotech

Sjálfbærnimál heyra nú undir Ming Li, framkvæmdastjóri stefnumótunar hjá Alvotech. Ming mun vinna náið með framkvæmdastjórn og stjórn fyrirtækisins til að samræma stefnu og útfærslu á verkefnum á þessu sviði.

Helstu áfangar sem lokið er fram að þessu:

 • Greining á mikilvægi og áhættu í samanburði viðsambærileg fyrirtæki,
 • Skipulag gagnaöflunar og birtingar á mælikvörðum fyrir árin 2020 og 2021.
 • Kolefnishlutleysi náð (fyrsta og annars stig losunar).
 • Jafnlaunastefna og útgáfa árlegrar jafnréttisskýrslu innleidd frá árinu 2021.
 • Árleg könnun á viðhorfi starfsfólks innleidd frá árinu 2020.
 • Bættir stjórnarhættir með innleiðingu margs konar reglna fyrir starfsmenn félagsins eins og til dæmis stefnu um siðareglur í viðskiptum, jafnfrétti, reglur gegn áreiti eða einelti á vinnustað og fleira.
 • Bætt kynjahlutfall í stjórn.
 • Gengið til liðs við United Nations Global Compact.