Skip Navigation

Alvotech og sérhæfða yfirtökufélagið Oaktree Acquisition Corp. II tilkynna um samruna

Business
07 December 2021

Markmiðið að búa til leiðandi, alþjóðlegt, líftæknilyfjafyrirtæki sem verður skráð á alþjóðlegan hlutabréfamarkað.

Íslenska líftæknilyfjafyrirtækið Alvotech Holding S.A. hyggur á skráningu félagsins í bandarísku kauphöllina, NASDAQ, en skráningin mun fara fram með sameiningu Alvotech og sérhæfða yfirtökufélagsins (e. SPAC) Oaktree Acquisition Corp. II. Tilkynnt var um samrunasamning félaganna tveggja í dag. Gert er ráð fyrir að þegar sameining Alvotech og Oaktree hefur að fullu gengið í gegn, muni markaðsviðskipti með hlutabréf í sameinuðu fyrirtæki fara fram undir auðkenninu ALVO á NASDAQ í Bandaríkjunum.

Skilar Alvotech um 60 milljörðum króna

Viðskiptin sem tilkynnt er um í dag munu skila Alvotech um 450 milljónum Bandaríkjadala, eða tæpum 60 milljörðum íslenskra króna, í auknu fjármagni (fyrirvari er gerður um mögulegar innlausnir hluthafa Oaktree Acquisition Corp. II) sem skiptist í um 250 milljóna dala innspýtingu reiðufjár sem kemur úr sjóðum Oaktree Acquisition Corp. II og yfir 150 milljónir dala með beinni hlutafjáraukningu frá alþjóðlegum fjárfestum, þar sem verðmat á hvern hlut eru tíu dalir. Fjárfestarnir eru meðal annars: Suvretta Capital, Athos (sem er fjárfestingafélag Strüngmann-fjölskyldunnar), CVC Capital Partners, Temasek, YAS Holdings, Farallon Capital Management, Sculptor Capital Management, og íslenskur fjárfestahópur leiddur af Arion Banka, Landsbankanum og Arctica Finance, auk 50 milljóna dala frá núverandi hluthöfum. Heildarvirði sameinaðs fyrirtækis er áætlað um 2,25 milljarðar dala. Eftir fjármögnunina verður félagið í sterkri stöðu til frekari fjárfestinga og uppbyggingar.

Núverandi hluthafar eiga áfram um 80% hlutafjár

Samhliða viðskiptunum munu hluthafar Alvotech skipta sínu hlutafé fyrir bréf í sameinuðu félagi. Þar á meðal Aztiq sem stýrt er af Róberti Wessman, Alvogen með CVC og Temasek sem leiðandi fjárfesta, Fuji Pharma lyfjafyrirtækið í Japan, YAS Holdings frá Abu Dhabi, Shinhan í Suður-Kóreu, hið bandaríska Baxter Healthcare SA og Athos (fjárfestingarfélag Strüngmann-fjölskyldunnar) frá Þýskalandi. Að því gefnu að enginn af núverandi hluthöfum Oaktree Acquisition Corp. II nýti innlausnarrétt sinn þá munu núverandi hluthafar Alvotech eiga rúmlega 80% í sameinuðu félagi, hluthafar Oaktree Acquisition Corp. II um 11%, og áðurnefndir fjárfestar, sem koma með nýtt fé inn í tengslum við sameininguna, um 7% hlut í félaginu við lokun viðskiptanna.

Alvotech var stofnað árið 2013 af Róberti Wessman og er í meirihlutaeigu Aztiq, fjárfestingafélags sem Róbert leiðir. Þá er samheitalyfjafyrirtækið Alvogen, sem Róbert stýrir einnig, auk þess stór hluthafi, en í því félagi eru fjárfestingasjóðirnir CVC Capital Management og Temasek stórir eigendur.

Eftirspurn eftir bæði líftæknilyfjum og hliðstæðum þeirra hefur aukist hratt á heimsvísu síðustu tíu árin. Því er spáð að markaður fyrir þessi lyf muni vaxa um meira en tíu prósent á ári og að velta með líftæknilyf nemi 555 milljörðum Bandaríkjadala innan fimm ára. Þá muni markaðurinn með líftæknihliðstæðulyf (e. biosimilars), eins og þau sem Alvotech þróar og framleiðir, á sama tíma vera farinn að velta um 80 milljörðum Bandaríkjadala, sem samsvarar yfir 10 þúsund milljörðum króna.

Hjá Alvotech starfa ríflega 700 starfsmenn og eru margir þeirra  vísindamenn í fremstu röð á sínu sviði. Fyrirtækið er með starfsstöðvar í fimm löndum, en höfuðstöðvar og framleiðsla Alvotech er á Íslandi í hátæknisetri fyrirtækisins í Vatnsmýrinni í Vísindagörðum Háskóla Íslands.  Nú er verið að byggja við hátæknisetrið og verður húsnæði fyrirtækisins tvöfaldað í árslok 2022. Háskólinn mun í framtíðinni hafa aðgang að rannsóknarstofum fyrirtækisins. Heildarfjárfesting í fyrirtækinu frá stofnun, þar með talið í þróun, er um 1 milljarður Bandaríkjadala.

Búið að gera marga sérleyfissamninga um sölu og dreifingu á lyfjum Alvotech
Alvotech hefur þegar gert samninga um forsölu lyfja með samstarfssamningum við önnur stór lyfjafyrirtæki sem sjá um sölu og dreifingu framleiðslunnar í yfir 60 löndum. Þar á meðal eru t.a.m. lyfjarisinn Teva í Bandaríkjunum og Stada í Evrópu sem greiða Alvotech fyrir sérleyfi til markaðssetningar lyfja sem fyrirtækið þróar og framleiðir. Alls hefur Alvotech þegar selt þessi sérleyfi fyrir jafnvirði hátt í 1,15 milljarða Bandaríkjadala og eiga um 80% samningsfjárhæðanna eftir að greiðast til félagsins. 

Við erum afar spennt fyrir þessum stóra áfanga og næstu skrefum í þá átt að skrá félagið á bandarískan markað og einnig samstarfinu við Oaktree. Þessi viðskipti sem við tilkynnum í dag eiga að gera okkur kleift að bæta fleiri lyfjum í þróun og með því leggja frekari drög að langtíma vexti fyrirtækisins.

Róbert Wessman

Stofnandi og stjórnarformaður Alvotech

Við völdum Alvotech vegna þess að við sjáum fyrir okkur að líftæknihliðstæðulyf geta orðið til að breyta lífi fólks. Aukin krafa um sjálfbærni í heilbrigðisgeiranum er vindur í seglin fyrir Alvotech og fyrir líftæknihliðstæður almennt í náinni framtíð.

Howard Marks

Stofnandi og annar stjórnarformanna Oaktree

Alvotech hefur byggt upp mjög áhugavert félag með þá langtímasýn að vera leiðandi á markaði fyrir líftæknihliðstæðulyf. Þegar horft er til þeirra lyfja sem eru í þróun hjá fyrirtækinu, afkastagetu auk samninga við alþjóðlega samstarfsaðila sem munu dreifa og selja lyf fyrirtækisins, er ljóst að lagður hefur verið mikilvægur grunnur að verðmætasköpun til framtíðar.

Zaid Pardesi

Framkvæmdastjóri hjá Oaktree, sem einnig er fjármálastjóri Oaktree Acquisition Corp II

Við erum í þeirri einstöku stöðu að geta haft jákvæð áhrif á heilbrigðisþjónustu og lífsgæði fólks um allan heim. Líftæknihliðstæðulyf bæta aðgengi sjúklinga að áhrifaríkustu lyfjameðferðum sem fáanlegar eru í dag, á sama tíma og þau auka hagkvæmni heilbrigðiskerfa.

Mark Levick

Framkvæmdastjóri Alvotech

Einnig var samið um viðbótarverðmæti fyrir hluthafa til framtíðarmeð skilyrðum sem tengjast framtíðarverðmæti félagsins.

Viðskiptin sem hafa verið staðfest samhljóða af stjórnum Alvotech og Oaktree Acquisition Corp. II, eru gerð með fyrirvara um hluthafafund Oaktree Acquisition Corp. II auk annarra hefðbundinna skilyrða í slíkum viðskiptum. Búist er við að þessi skilyrði verði uppfyllt á fyrsta helmingi komandi árs, 2022.

Stefnir á að verða leiðandi í líftæknihliðstæðum
Alvotech stefnir á að verða leiðandi fyrirtæki í heiminum í líftæknihliðstæðulyfjum. Fyrirtækið vinnur að þróun og framleiðslu sjö líftæknilyfja sem eru meðal annars notuð við meðhöndlun á margvíslegum sjúkdómum eins og sjálfsónæmis- og bólgusjúkdómum, krabbameini, augnsjúkdómum og beinþynningu. Líftæknilyf innihalda flóknar prótínsameindir sem hafa afar sértæka verkun og reynast vel við meðhöndlun margra erfiðra sjúkdóma. Hliðstæður þessara lyfja hafa sömu virkni og eru jafn örugg og frumlyfið en eru mun hagkvæmari í þróun og framleiðslu og því hægt að bjóða þau á töluvert lægra verði en frumlyfið.

 Vegna þess hversu flókin og kostnaðarsöm þróun líftæknilyfja er, er fjöldi þeirra á markaði takmarkaður og líftími þeirra lengri en almennt er fyrir önnur lyf. Því eru mikil tækifæri fólgin í því að þróa hliðstæður á hagkvæmari hátt en frumlyfin og er talið að þau verði samkeppnishæf um langa hríð eftir að einkaleyfi og lögbundin vernd frumlyfja rennur út. Sérstaða Alvotech felst í möguleikum fyrirtækisins á að koma inn á þennan ört vaxandi markað með hliðstæðulyfjum og þannig leggja sitt af mörkum við að draga úr kostnaði vegna þessara lyfja en notkun þeirra hefur hvarvetna stóraukist.

 Eitt þeirra lyfja sem Alvotech er að þróa er AVT02, sem þróað er sem hliðstæða líftæknilyfsins Humira® en Humira hefur á síðustu árum verið tekjuhæsta lyf heims með árlega sölu sem jafngilti 2.600 milljörðum króna á árinu 2020. Alvotech var fyrsta líftæknihliðstæðufyrirtækið í heiminum til að sækja um leyfi bandarísku lyfjastofnunarinnar (FDA) fyrir hærri styrkleika útgáfu lyfsins sem er samsvarandi við frumlyfið á öllum helstu mörkuðum og til að ljúka nauðsynlegum klínískum samanburðarrannsóknum sem staðfesta virkni lyfsins. Þessi nálgun endurspeglar stefnu fyrirtækisins að skapa sérstöðu í lyfjaframboði, sem búist er við að skapi mikla vaxtar- og tekjumöguleika á næstu árum.

 Önnur líftæknihliðstæðulyf í þróun hjá fyrirtækinu eru ustekinemab (Stelara™), aflibercept (Eylea™), denosumab (Prolia™ / Xgeva™) og golimumab (Prolia™). Fyrirtækið leggur reglulega mat á vöruframboð til framtíðar og er þar bæði horft til eigin þróunar og viðskiptaþróunar.

Ráðgjafar
Morgan Stanley og Credit Suisse voru ráðgjafar Alvotech í viðskiptunum. Deutche Bank Securities og Citigroup Global Markets Inc. voru ráðgjafar Oaktree Acquisition Corp II. Landsbankinn, Arion Banki og Arctica Finance voru innlendir ráðgjafar við viðskiptin.

Cooley LLP voru lögfræðilegir ráðgjafar Alvotech. Lögfræðiráðgjöf til Oaktree Acquisition Corporation II var í höndum Kirkland and Ellis LLP og King & Spalding. Shearman & Sterling LLP sinntu lögfræðiráðgjöf fyrir fjármálaráðgjafana.

Frekari upplýsingar má finna á www.alvotech.com. Þar má einnig finna kynningu stjórnenda á viðskiptunum.